A halál az ókori zsidó irodalomban

Az Országos Rabbiképzõ-Zsidó Egyetem Szentírás- és Talmudtudományi Tanszékének történetérõl

A képi ábrázolás hiánya a XX. század képzõmûvészetében

Martin Buber és a hászidizmus
Egy gondolkodásmód a cionizmustól Spinozán át Sábátáj C'vi-ig

A filozófia és az Aufklärung

"A nevem Ignác, a Magyar (Ignác al-Madzsari), mint a könyv népének
(ahl al-kitáb = zsidó) fia születtem ..."
Goldziher Ignác / Jichák Jehuda ben Aharon Jom Tov - (1850 - 1921)

Ábrahám megkísértésének / Izsák megkötözésének motívuma
 (a magyar nyelv? fordítások, a hagyományos zsidó kommentár-irodalom és a mai zsidó
     irodalom tükrében, valamint Sören Kierkegaard: Félelem és reszketés cím? m?vében)

Kiss József "...akiben a zsidó lélek magyar nyel-ven költõivé vált"

Lukács György és a hászidizmus Fiatalkori kirándulás a zsidó misztikus filozófiába

Dávid pajzsa / Mágén Dávid a kabbalisztikus irodalomban
valamint egy XIX. századi amuletten / kámeán

"Épp nekem jogom van a zsidókérdésr?l néhány szót ejteni ..."
Vázlatok Németh László esszéi, tanulmányai alapján "zsidókérdéséhez"

Pap Károly "Vér"-e
Egy magyar zsidó író útkeresése

Jean-Paul Sartre és az antiszemitizmus

A fordítás a lehet?ségekhez képest szövegh? és nem mindenben felel meg a magyar helyesírási szabályoknak !  I

A fordítás az érthet?ség határáig szövegh? és nem mindenben felel meg
a magyar helyesírási szabályoknak ! II

A logika szerepe a talmudi kor hermeneutikájában

Vajda Lajos és a Felmutató ikonos önarckép

A zsidó eschatológia és Maimonidész

A történeti jelleg? gondolkodás  -  Az ókori zsidóság történelem-szemlélete
 
 

Ha a gépe nem tudja megnyitni a héber karaktereket ITT letöltheti a héber betûkészletet.

Új betûkészlet hozzáadása

1.    Kattintsunk a Start gombra, mutassunk a Beállítások pontra, kattintsunk a Vezérlõpult parancsra, majd kattintsunk duplán a Betûtípusok ikonra.

2.    A Fájl menüben kattintsunk az Új betûkészlet telepítése parancsra.

3.    Kattintsunk a meghajtóra, majd a telepíteni kívánt betûkészleteket tartalmazó mappára.

4.    Kattintsunk a telepíteni kívánt betûkészletre.
 

Megjegyzések

-    Ha több bet?készletet szeretnénk hozzáadni, nyomjuk le a CTRL billenty?t, tartsuk lenyomva, és kattintsunk egyenként a kívánt bet?készletekre.

-    TrueType, Raster vagy 1. típusú Adobe bet?készleteket úgy is telepíthetünk, hogy a megfelel? fájlokat áthúzzuk a Fonts mappába. Ha a Windows Intéz?ben látni kívánjuk a fájlkiterjesztéseket, kattintsunk a Nézet menüre, benne a Beállítások pontra, majd a Nézet fülre. Kattintással töröljük az Ismert fájltípus esetén a kiterjesztés elrejtése jelöl?négyzetb?l a jelölést. Ez a módszer csak azon bet?készletek esetében alkalmazható, amelyek nincsenek a Fonts mappában.

-    Ha hálózati meghajtóról kívánunk bet?készletet hozzáadni a számítógépben lév? merevlemez tárolókapacitásának igénybevétele nélkül, gondoskodjunk arról, hogy a Bet?készlet hozzáadása párbeszédpanelen a Bet?készletek másolása a Fonts mappába jelöl?négyzet ne legyen bejelölve. Ez a lehet?ség csak akkor érhet? el, ha TrueType vagy Raster bet?készleteket telepítünk az Új bet?készlet telepítése paranccsal.