FELHÍVÁS

   Az archívum fõ célja a magyar zsidóság történetéhez kapcsolódó emlékek bemutatása. A dokumentumok elsõsorban az emberi és családi élet során  felgyülemlõ tárgyak közül kerülnek ki. Fõ tevékenységünk ezek
megõrzése, elemzése, közreadása. Feladatunknak tekintjük
továbbá a személyes szóbeli emlékek összegyûjtését, hiszen még köztünk vannak az elmúlt évtizedek viharos és sokszor tragikus történelmének tanúi. Hisszük, hogy az egyén "mikrotörténelmének" megismerése közelebb hozza a nagy egész megismerését, megértését. Kérünk mindenkit, aki az itt felvázolt célokkal egyetért, és rendelkezik személyes, illetve családi dokumentumokkal, továbbá
azokat az archívum rendelkezésére kívánja bocsátani, jelentkezzen. Jellemzõ dokumentumcsoportok: fotók, levelezõlapok, hivatalos dokumentumok, a hitéletre vonatkozó emlékek, amatõr filmek, naplók, levelek, hangfelvételek
stb. Az adományozott dokumentumokat archiváljuk (digitalizáljuk),
rendszerezzük, közreadjuk, elemezzük. Amennyiben az emlékek õrzésérõl valaki nem kíván lemondani - például azok személyes jellege, vagy esetleges érzelmi kötõdések miatt- azokat lemásoljuk, és utána visszaadjuk.

Címünk: 1121. Bp. Budakeszi út 48. (Lauder Iskola, Judaisztikai
archívum)
E-mail címünk:
 

Tanár szerkesztõk: mari@lauder.hu  Dr. Simon Mári
lajos@lauder.hu  Oláh Lajos
Diák szerkesztõ: sas@lauder.hu Pál Béla