Történelem, társadalom
 
 Arendt, Hannah: Eichmann Jeruzsálemben. Osiris, 2000.
Arnold, E.: A virrasztás éjszakája . M.Könyvklub, 1998.
A szegedi zsidó polgárság emlékezete. Szeged, 199o.
A zsidó népesség száma településenként /1840-1941/ Központi Statisztikai Hivatal, 1993.
Az askenázi kultúra ezer éve. Kalligram Könyvkiadó , 2003.
Bacskai Sándor: Egy lépés Jeruzsálem felé. Múlt és Jövő, 1997.
Baigent, M.: Mi az igazság a holt-tengeri tekercsek körül? Holnap, 2000.
Barnavi, É. /szerk/ A zsidó nép története a patriarchák korától napjainkig. Gemini, 1995.
Bácskai Vera: A pesti zsidóság a 19. század első felébe n. In: Budapesti Negyed 8. szám. 1995.
Benedek István Gábor -Vámos György: Tépd le a csillagot. Pallas, 1990.
Benedek István Gábor: A komlósi tóra. Sik Kiadó, 2002.
Ben-Tov: Holocaust. Dunakönyv, 1992.
Béri –Lichtner János:Együttélés. Argumentum, 1995.
Bernstein Béla: A negyvennyolcas magyar szabadságharc és a zsidók . Múlt és Jövő Kiadó, 1998.
Bock, Sebastian: A bibliai Izrael története. Jel Könyvkiadó , 2003.
Botos János: Dokumentumok a zsidóság üldőzésének történetéhez. Magyar Auschwitz Alapítvány, 1994.
Borbon-Lavagno: A Szentföld. Officina’96 , 2001.
Braham, L.Randolph: A magyar holocaust. Gondolat, 199o.
Braham,R.: /szerk./ A magyarországi háborús munkaszolgálat. TEDISZ-Szent Pál Akadémia, 1996.
Braham R.: A népírtás politikája 1-2.k. Belvárosi ,1997.
Buk Miklós: A kétezer éves út. Bp., ONEG Sabat, 1995.
Büchler Sándor: A zsidók története Budapesten . Budapest , 19o1.
Carmilly,Moshe-Weinberger: A zsidóság története Erdélyben .. /1623-1944/
MTA Judaisztikai Kutatócsoport- Osiris 1991.
Castello, Elena Romero-Kapon, Uriel Marcias: A zsidók és Európa. Corvina, 1994.
Cohen, A.: A zsidó vészkorszak /1939-1945/ Múlt és Jövő , 1994.
Csíki Tamás: Városi zsidóság Északkelet és kelet- Magyarországon . Osiris , 2000.
Dawidowicz, Lucy: Háború a zsidók ellen 1933-1945 . Múlt és Jövő Kiadó , 2002.
Ecséri Lilla:_ Napló 1944. T-Twins , 1995.
Élijahu, Jeshurun: Jeruzsálem . Filum, 2001.
Élijáhu, Jeshurun: Zsidó szabadságharcosok . Filum , 2001.
Ember Mária /szerk./ :Siratóének . szerzői kiad. , 1994.
Ember Mária: Wallenberg Budapesten . Városháza Kiadó ,2000.
Erényi Tibor: A zsidók története Magyarországon . Útmutató , 1996.
Ettinger,Smoel: A zsidó nép története . Osiris , 2002.
Én, Oskar Schindler . Canissa Kiadó , 2002.
Fenyvesi, Charles: Mikor kerek volt a világ. Európa Könyvkiadó, 2001.
Fenyvesi,Charles: Mikor az angyalok becsapták a világot . Európa ,2001.
Ferenczi László /szerk./ A kongresszus álmodói . Bp., ONEG Sabat ,1997.
Frojimovics Kinga-Komoróczy Géza-Pusztai Viktória-Strbik Andrea: A zsidó Budapest.
MTA Judaisztikai Kutatócsoport , 1995.
Garami Erzsébet: Jerikói rózsa . CET Belvárosi Kiadó ,2001.
Gereben Ágnes: Antiszemitizmus a Szovjetutnióban . PolgART kiadó, 2000.
Gilbert, M.: Izráel története . Pannonica , 2000.
Goldhammer,Leo: Jewish emigration from Austria-Hungary in 1848-1849
Annuel of Jewish Social é.n.
Goldschmidt, A.: A Közel-Kelet rövid története . Maecenas ,1997.
Gonda László: A zsidóság Magyarországon 1526-1945 . Századvég Kiadó , 1992,
Groszmann Zsigmond:A magyar zsidók V. Ferdinánd alatt . Egyenlőség Bp., 1916.
Groszmann Zsigmond: Magyar zsidók a XIX.század közepén /1849-187o/
Egyenlőség Bp.,1917.
Grünwald Fülöp: A zsidók története Budán . Bp.,1938.
Grünwald Miksa: Zsidó biedermeyer . Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda , 1937.
Guttman-Husik-Scheiber: Maimonidész zsidó filozófia . Logos , 1995.
Győri Szabó Róbert: A Kommunista Párt és a zsidóság. Windsor Kiadó , 1997.
Győri György: Megmeneküléseim . CET Belvárosi Kiadó , 2001.
Hajnóczi R. József: A magyar zsidók közjoga . Lőcse , 19o9.
Halász Zoltán: Herzl . Magyar Világ, 1995.
Halévi, Z’ev ben Shimon: A kabala útja . Jószöveg Műhely , 2002.
Handler, Andrew: Ararát. Collection of Hungarian-Jewish Short, N.Jersey,1997.
Haraszti György: Magyar zsidó levéltári repertórium 1-2. . Bp., 1993.
Haraszti György:Két világ határán . Múlt és Jövő Kiadó , 1999.
Haumann,Heiko: A keleti zsidóság története. Osiris, 2002.
Herzl Tivadar: Ősújország . Bethlen Gábor Könyvkiadó , 1993.
Hoffmann János: Ködkárpit. Szombathelyi megyei jogú város kiad., 2001.
Holocaust füzetek . Magyar Auschwitz Alapitvány kiadása ,1992.
Holocaust emlékkönyv . Budapest , 1994.
Horák Magda: A magyar értelmiség veszteségei az 1940-es években . szerz kiad. É.n.
Horn Ede: A forradalom és a zsidók Magyarországon ELTE. 2000.
Hovák Magda: Ősi hittel, becsülettel a hazáért. Háttér kiadó, 1998.
Jeruzsálem szerk.: Almuth Lessing . Magyar Könyvklub , 2002.
Johnson,Paul: A zsidók története . Európa Kiadó , 2002.
Kahán Júlia: A főtt krumpli illata . Belvárosi é.n.
Kann, A. Robert: Hungarian Jexry. Jewish Social Studies ,1945.
Katz,Jakov: Kifelé a gettóból . MTA Judaisztikai Kutatócsoport , 1995.
Katzburg, N.: Zsidó hagyomány és modrenizáció . MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1995.
Katzburg,N.: Fejezetek az újkori zsidó történelemből Magyarországon . Osiris ,1999.
Katzburg, N.: Beszélgetések Scheiber Sándorral és Fejtő Ferenccel.
Bábel , 2000.
Karády Viktor- Palásti Mónika: Ecsetvonások a budapesti ortodoxiáról . Budapesti Negyed ,
1995.
Karády Viktor: Zsidóság, modernizáció. Polgárosodás . Cserépfalvi 1994.
Karády Viktor: Zsidóság Európában a modern korban . Új Mandátum Kiadó ,2000.
Karádi Viktor: Önazonosság, sorsválasztás . Új Mandátum Kiadó, 2001.
Karády Viktor: Túlélők és újrakezdők . Múlt és Jövő Kiadó, 2002.
Karcok a Szentföldről. Noran Könyvkiadó 2003.
Karsai László: Holokauszt . Pannonica , 2001.
Karsai-Molnár szerk.:Az Endre-Baky-Jaross úr. Cserépfalvi ,1994.
Katzburg: A magyar-zsidó történetírás problémája . MTA Judaisztiaki Kutatócsoport , 1995.
Keller László: Küldetésem a zsidó tradiciók szolgálatában . Távlat , 1994.
Kempelen Béla: Magyarországi zsidó és zsidó eredetű családok .Bp. ,1937-39.
Kende Tamás: Vérvád. Osiris , 1995.
Kertész Lily: Mindent felfaltak a lángok . Ex Libris ,1995.
Kertész Péter: Nehéz zsidónak lenni. Ulpius-ház Könyvkiadó 2003.
Kis Gábor:A kállói cadik. Debrecen, 1991.
Kiss Judit: Izrael szinei . Kossuth , 2001.
Kohn Sámuel: Héber kútforrások és adatok Magyarország történetéhez.
Akadémia, 1990 Reprint
Komoróczy Géza: Holocaust . Osiris, 2000.
Kovács Alajos: A zsidóság térfoglalása Magyarországon . Bp.,1992.
Lanzmann, C.: Soah . Kossuth , 1999.
Lázár Ernő: Pokoljáró . Hungarprint ,1991.
Levi, Primo: Akik odavesztek és akik megmenekültek. Európa, 1990.
Magyarország 1944. Üldöztetés-embermentés. Tankönyvkiadó , 1994.
Magyarországi zsidó hitközségek, 1944.április. MTA Judaisztikai Kutatócsoport –Osiris 1994.
Malkin-Stein: Eichmann a markomban . Duna-könyv , 1994.
Mandl Bernát: Zsidók közgazdasági tervei . IMIT ÉVK. , 19o5.
Mandl Bernát: Magyarországi zsidók földmivelési törekvései a XVIII. században . IMIT Évk. 19o7.
Marczali Henrik: A magyarországi zsidók II. József korában . MZsSz , 1884.
Marczali Henrik: Emlékeim . Múlt és Jövő ,2000.
Marton Ernő:A magyar zsidóság családfája . Kolozsvár , 1941
McCagg,o.,William: Jewish Nobles and Geniusos in Modern Hungary.
New York Columbia Univerity Press ,1972
Meir, Golda: Életem . Filum ,2001.
Mezei Gábor: Hat év megpróbáltatás. Belvárosi , 2000.
Minarik,Sonnenschein és a többiek . Szombat és a Magyar Zsidó Kulturális
Egyesület folyóirata , 2001.
Molnár Judit: Zsidósors 1944-ben az V. /szegedi/ csendőr-kerületben . Cserépfalvi ,1995.
Morton, Frederic: A Rotschildok . Corvina , 2001.
Múlt dimenziói . Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár , 2000.
Munkácsi Bernát: Magyar zsidó családok genealógiája . Bp.,1939.
Novák Attila: Átmenetben . /A cionizmus négy éve Magyarországon 1945-49/
Múlt és Jövő Kiadó, 2000.
Novák Attila: Theodor Herzl. Vince kiadó , 2002.
Novák Attila: Theodor Herzl . Vince Kiadó, 2001.
Nyiszli Miklós: Dr Mengele boncolóorvosa voltam az auschwitzi krematóriumban.
Magyar Lajos Alapítvány , 1994.
Orbán Ferenc: Magyarország zsidó emlékei,nevezetességei . Panorama , 1991.
Otthonkeresők, otthonteremtők . Universitas Kiadó- Judaica Alapítvány,2002.
Pank Anna: A 12 539-es számú fogoly. CET Belvárosi Kiadó , 2001.
Patai József: A középső kapu . Múlt és Jövő, 1997.
Pelle János: Az utolsó vérvádak . Pelikán Kiadó ,1995.
Pelle János: A gyűlölet vetése . Európa, 2000.
Pfister,Herta: Ószövetség asszonyai . Pont Kiadó , 2002.
Pinkas ha-kehillot: Hungariya . Jerusalem Yad Vashem , 1975.
Polgár Ernő: A sárga csillagok nyomában. HODSOFT - 1997.
Rabin, lea: Férjem, életünk . Interpress , 1998
Raj Tamás- Vasadi Péter: Zsidók a törökkori Budán. Makkabi, 2002.
Ron,A.: Harc az életért . Belvárosi , 1989.
Prepuk Anikó: A zsidóság Közép- és Kelet-Európában a 19.-2o. században .
Csokonai Kiadó , 1997.
Rékai Miklós: A munkácsi zsidók „teritett asztala” . Osiris , 1997.
Salamon Juliska: Levelek Nagyváradról 1935-1944 . Polimark ,1996.
Ságvári Ágnes /szerk./: A budapesti zsidóság holocaustja 1944. Bp., 1994.
Ságvári Ágnes:/szerk./: A magyarországi zsidóság holocaustja 1944. Bp., 1994.
Salmen, Walter: A klezmer zene eredete . Atheneum ,2000 kiadó 2001.
Sebestyén Mihály: Nyúlgát az idő ellen . /Az erdélyi zsidóság történelme / Mentor , 2001.
Spitzer, Sh.: A középkori zsidó történelemből . MTA Judaisztiaki kutatócsoport ,1996.
Stark Tamás:Zsidóság a vészkorszakban és a felszabadulás után . MTA ,1995.
Stein Artur: A zsidók köz-és magánjoga a honfoglalástól napjainkig . Bp. ,1938.
Schweizer József: A zsidóság a magyar művelődés századaiban.
BME Társadalom-Gazdaságtudományi Intézet , 1994.
Szabolcsi Bence: Zsidó kultúra és zenetörténet . MTA Judaisztikai Kutató Csoport-Osiris ,
1999.
Szabolcsi Lajos: Két emberöltő . MTA Judaisztiaki kutató Csoport-Osiris ,1993.
Szántó Sámuel: Adalékok a zsidók történetéhez . MZsSz 3 , 1886.
Szekeres József: A pesti gettók 1945 januári megmentése . Fővárosi Levéltár, 1997.
Szilágyi-Windt: A kállói cadik . Haifa , 1959.
Szirtes Zoltán: Temetetlen holtak 1941. Kőrösmező , szerzői kiad. 1996.
Szita Szabolcs: Magyarország 1944. Nemzeti Tankönyvkiadó 1997.
Szita Szabolcs: Együttélés, üldöztetés,holokauszt . Korona Kiadó , 2002.
Szita Szabolcs: Magyarok az SS ausztriai lágerbirodalmában . MAZSÖK , 2000.
Szita Szabolcs: A holokauszt áldozatainak emléknapja . OM. ,2000.
Szita Szabolcs: Utak a pokolból . Metelon Kiadó , 1991.
Szöveggyűjtemény a zsidó történelem tanulmányozásához I-III. Tárogató Kiadó, 2000.
Tandari Éva: Kirándulás a pokolba . PolgArt Könyvkiadó , 2002.
Tanulmányok a holokausztról . Balassi Kiadó , 2001
Tanulmányok a holokausztról II. Balssi Kiadó, 2002.
Thomas, Gordon: Moszad . JLX Kiadó , 2002.
Tóth Imre: Zsidónak lenni Auschwitz után . Pont Kiadó ,2001.
Unikel,Dina Davidovich::Visszatérés az életbe. Szécsény , 2003.
Ungár Richárd: A Schwarz család . Makkabi Kiadó, 2001.
Vadász Ferenc: Megtörténhetett? Tizes ,1944.
Vajda Antal: A szentesi izraelita egyház története . Szentes , 1928.
Vardy, Stephen B.: The Origins of Jewish Emantipation in Hungary Ungarn .
Jahrbuch ,1976.
Varga Judit: Die Juden und die Wiener Politik 1582-1781.
Egyetemi BA Szakdolgozat Debrecen , 1995.
Vargyai Gyula-Almási János/szerk./ : Magyarország 1944. Nemzeti Tankönyvkiadó , 1994.
Várnai György: Kőtábla, deszkapalánk, vasfüggöny. Makkabi, 2003.
Vértes Róbert /összeállítás/: A magyarországi zsidótörvények és
Rendeletek 1938-1945. Polgár , 1997.
Vincze István: Szerelmeim. CET Belvárosi Kiadó , 2001.
Vincze László: Min múlt az élet? Belvárosi , 1996.
Vincencz, Stanislav: Találkozás a hasszidokkal . Múlt és Jövő Kiadó ,2001.
Wardi, Dina: Emlékmécsesek: a holocaust gyermekei.Ex libris, 1995.
Weisz Miksa: Amig az erőmből telik… Debrecen szerzői kiad. , 1995.
Wiesel, E.: Minden folyó a tengerbe siet. Esély , 1996.
Zeke Gyula: A nagyvárosi kultúra új formái és a zsidóság.
Budapesti Negyed 8.sz.
Zsidók a mai Magyarországon. Múlt és Jövő Kiadó, 2001.
Zsidók Oroszországban 1900-1929. Ruszisztikai Intézet , 1995.
Zsidó népesség száma településenként 184o-1941 . Központi Statisztikai Hivatal , 1993.
Zsoldos Jenő: 1848-1849 a magyar zsidóság életében . Múlt és Jövő , 1998..

Természetesen ez nem a teljesség igényével készült bibliográfia. Elsősorban az 199o után
megjelent munkákat próbálja regisztrálni, de megtalálhatóak ritkán feltüntetett munkák is.
A bibliográfia folyamatosan bővül és alakul.


Budapest,2oo3. december Dr Simon Mária
tanár