Oktatás
 

A zsidó iskolaügy története Magyarországon . Neveléstörténeti Füzetek 14.
Felkai László szerk.: Tantervi változatok a magyarországi zsidó iskolákban . Orsz. Közokt Int. , 1990.
Felkai László: Zsidó iskolázás Magyarországon /1780-1990/. Orsz. Ped Könyvtár és Muzeum é.n.
Felkai László: A budapesti zsidó fiú és leánygimnázium története.
Anna Frank Gimnázium , 1992.
Holokauszt oktatás és autonómiára nevelés . Hanna Arendt Egyesület , 2001.
Mandl,Bernat: Das jüdische Schulwesen in Ungarn unter Kaiser Joseph II .
Frankfurt ,19o3.
Raj Tamás összeállítása: A gyerekeknek nem mindig mondják meg az igazat . Makkabi ,1994.

 
 Természetesen ez nem a teljesség igényével készült bibliográfia. Elsősorban az 1990 után megjelent munkákat próbálja regisztrálni, de megtalálhatóak ritkán feltüntetett munkák is. A bibliográfia folyamatosan
bővül és alakul.

Budapest,2oo2. Augusztus                                                Dr Simon Mária
                                                                                                  tanár