Judaizmus
 

Allerhand, Jacob: A Talmudtól a felvilágosodásig. Filun, 2001.
Andrews, J.: A szombat története. Bibliaisk. Közössége, 2000.
Armstrong,K.: A judaizmus, a kereszténység és az iszlám 4000 éve. Európa, 1997.
Asztali áldás. Birkat haMazon. Zsidó Muzeum, é.n.
Auth János: Antik héber jövendölések. Bp.,1992.
Bacher Vilmos: Szentirás és zsidó tudomány. Múlt és Jövo Kiadó,1998.
Beneschofsky Imre: Zsidóságunk tanításai. Makkabi, 1997.
Biblia. Teljes kétnyelvu. IMIT Makkabi, 1997.
Blasz Ede: A zsidó házasélet törvényei. Makkabi, 2ooo.
Bokor Sándor: Zsinagógák Magyarországon. Makkabi, 2001.
Buber, M.: Hasszid történetek 1-2. Atlantisz, 1995.
Buber, M.: Góg és Magóg. Bábel Kiadó,1999.
ChefBarta Miklós: 2000 év zsidó konyhamüvészete Európában. Makkabi, 2001.
Cohn-Sherbok,Dan- Cohn Sherbok, Lavinia: A judaizmus rövid története. Talentum, 2002.
Cvi Moskovits: Jesivák Magyarországon. MTA Judaisztikai Kutató Csoport – Osiris , 1999.
Deutsch Gábor: A zsidóság tórája. ORKI jegyzet, 1998.
Domán István: A talmudiskolák titka. Ulpis-ház könyvkiadó, 2001.
Donin, H.: Zsidónak lenni. Göncöl,1998.
Drosnin, M.: A Biblia kódja. Vince Kiadó, 1999.
Elso imakönyvem . összeáll.: Raj Tamás. Makkabi, 2000.
Fröhlich Ida: A qumráni szövegek magyarul . Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 1998.
Gazda Anikó: Zsinagógák és zsidó községek Magyarországon. Hungarica Judaica., é.n.
Gershom,S.: A kabbala helye az európai szellem-történetben. Atlantisz, 1995.
Gilbert:Zsidó történelmi atlasz. Gondolat, 1991.
Grózinger Sándor: A feltámadás hite. Kabbala Könyvek, 1. 1999.
Hahn István: A zsidó nép története. Makkabi, 1995.
Hahn István: Chanukka. Sinai Bookstore and Publishing, Tel-Aviv, é.n.
Hahn István:A próféták forradalma. Múlt és Jövo Kiadó, 1998
Halász Nátán: A kegyelet forrása /A szeretet imái és szertartásai/. Makkabi 2000.
Héber mítoszok és mondák. A Bibliáról. Feldolgozta , a kíséro tanulmányt és a
Magyarázó jegyzeteke írta:Komoróczy Géza. Móra 2003.
Heikoop, H.L.: Ruth könyve. Gute Botschaft Verlag, 1995.
Jólesz Károly: Kincsestár. Akadémiai Kiadó, 1996.
Jólesz Károly: Zsidó hitéleti kislexikon. Akadémiai, 1993.
Karasszon István: Az óizraeli vallás. Bp., 1993.
Katz, Jakov: Végzetes szakadás. Múlt és Jövo Kiadó, 1999.
Klenné Fischer Anikó: A kóser háztartás kézikönyve. Makkabi, 2ooo.
Kraus, N.: Sámuel imája. Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület, 1996.
Kraus,N.: Izráel fohásza. Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület, 1997.
Kraus, N.: A próféták népe. Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület, 1992.
Kraus, N.: A Talmud bölcsei. Csábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület, 1993.
Kraus, N.: Zsidó ünnepek a hászid legenda tükrében. Chábád Lubacics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület, 1994.
Kraus, N.: Zsidó morál és etika. Filum-Suliker, 2000.
Kraus , N.: Zsidó kabbala és misztika. Filum, 2001.
Kraus, N.: Mózes öt könyve. Ulpius-ház Könyvkiadó, 2001.
Kraus, N.: Salamon példabeszédei. Ulpius-ház Könyvkiadó, 2001.
Kraus, N.: Az áldozat visszatér. PolgArt Kiadó,
Kraus, N.: Jób szenvedései. PolgArt Könyvkiadó, 2002.
Kraus, N.: Ezra, Nechemjá.Az oscionizmus története. PolgArt Könyvkiadó, 2003.
Lau, Israel Méir: A zsidó élet törvényei. Chabad-Lubovitch Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület, 2002.
Löw Lipót beszédei. Múlt és Jövo Kiadó, 1999.
Magén István:Hászid képek. Makkabi Kiadó, 2001.
Magyar zsidó lexikon. Makkabi, 2001.
Molnár Erno szerk.: A Talmud könyvei. Paginárium-Saxum, 1997.
Moskovits,Jechiél Cvi:A Biblia hagyományos kommentárjai. Göncöl Kiadó, 2001.
Moskovits, Jechiél Cvi: Jesívák Magyarországon. Osiris, 2000.
Müller, Ines:A Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga. MTA Judaisztikai Csoport. Osiris, 1993.
Nagyünnepi Mahzor. Reprint. Masvoret Avot Alapitványi Iskola, 1993.
Oláh János: Bevezetés a Szentírásba.ORKI jegyzet, 1998.
Oláh János: Judaisztika I-II. Filum, 2001.
Orbán Ferenc: Zsidó élet Magyarországon. Makkabi , 1996.
Papus: Kabbala Hermit Kiadó Miskolc 1999.
Pataki Mária-Pintér József:Zsidó kultúra és hagyomány. Javne Könyvek, 1991.
Péchi Simon kiadatlan rabbinikus irásai . MTA Judaisztikai Kutató Csoport. Osiris, 1999.
Posner: A zsidó gondolkodásmód Chabad Lubacics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület é.n.
Rad von, Gerhard: Az Ószövetség teológiája. Osiris, 2002.
.Roland, P.: A kabbala alapjai. Édesvíz, 2000.
Raj Tamás: Nem idegen közöttünk /A zsidóságról nem zsidóknak/ Makkabi, 2000.
Raj Tamás: Zsidó tárgyak muvészete . Makkabi,2001.
Rosenberg Leopold: A zsidó vallás törvényei. Makkabi, 1996.
Silberfeld Jakab: Lélekvándorlás a zsidóságban Kabbala Könyvek 2. Makkabi, 1999.
Somodi Henrietta: A kecskeméti ortodox zsidók és zsinagógájuk története. é.n.
Somodi Henrietta: Zsidók Bács-Kiskun megyében. Makkabi, 2001.
Spitzer, Shlomo J.:Die Rabbiner Ungarns . MTA Judaisztikai Kutatócsoport. Reprint, 1999.
Starr-Glass,David:A judaizmus. Kossuth, 2001.
Strbik Andrea: Héber nyelvtanok Magyarországon. MTA Judaisztikai Kutató Csoport, 1996.
Simon Philip De Viries: Zsidó rítusok és jelképek. Talentum, 2002.
Vác zsidó emlékei Tájak – Korok – Múzeumok kiskönyvtár, 2003.
Venetianer Lajos: Zsidó erkölcs. GLM Unió Bt., 1998.
Wagschal, Rabbi S.: Gyakorlati útmutató a Kásruszhoz. Yeshiva Yad Halevi, 2001.
Wouk,H.: Én Istenem A zsidó életforma. Chabad Lubavics Zsidó Nevelési És Okatási Egyesület, 1993.
Zohár-Ragyogó fény. Farkas Lorinc Imre Könyvkiadó, 1997.
Zsidó tudományok I-II. Zsidó tudományok Szabadegyeteme, 2002.
Zsinagóga és egyház. Ökumenikus Tanulmányi Központ, 1993.

Természetesen ez nem a teljesség igényével készült bibliográfia. Elsõsorban az 1990 után megjelent munkákat próbálja regisztrálni, de megtalálhatóak ritkán feltüntetett munkák is. A bibliográfia folyamatosan
bõvül és alakul.
 

Budapest,2oo2. Augusztus                                                Dr Simon Mária
                                                                                                  tanár