Irodalom, irodalomtörténet és kultúra

A budapesti Zsidó Muzeum . Corvina ,1996.
A feliratoktól a felvilágosodásig Scheiber Sándor válogatásában. Múlt és Jövő Kiadó, 1997.
Alechem,Solem: Tevje, a tejesember . Tericum Kiadó , 2002.
A magyar zsidóság irodalmi tevékenysége a XIX.században . Múlt és Jövő Kiadó ,1992.
Anna Frank naplója . Park Kiadó ,1999.
Asaf, Uri:Kőhang . Belvárosi Kiadó, 2001.
Asaf, Uri: Szándékos lassúsággal. C.E.T. Belvárosi Könyvkiadó. 2002.
Az ember mélye – Írások Kertész Imréről a Múlt és Jövőben – Kőbányai János:Jób díja
Háttér és recepció. Múlt és Jövő Kiadó, 2002.
Ámos jelenései. Múlt és Jövő kiadó – Bpesti Francia Intézet, 2001.
Balas, Egon: A szabadság vonzásában Vince kiadó, 2002.
Begley, L.: Hazudni az életért . Helikon ,1995.
Benedek István Gábor: Brooklyn . Sik Kiadó ,1996.
Benedek István Gábor: Az elégetett fénykép. M. Könyvklub, 1997.
Bettauer, H.: Nagyváros zsidók nélkül . GLM , 1997.
Biró Lajos:A bazini zsidók . Múlt és Jövő Kiadó, 1999.
Bitó László: Ábrahám és Izsák. M. Könyvklub ,1998.
Bruck Edit: Római lakás haszonélvezettel. Helikon ,1995.
Budapesti aggadák Holocaust utáni próza . Múlt és Jövő Kiadó , 1999.
Buja zsidók . Ulpius-ház Könyvkiadó , 2002
Cohen, R.: Kemény zsidók . Ulpius , 2000.
Dávid tornya Modern héber költők. Belvárosi ,1992.
Diósi Ágnes: Várj madár... Kávé , 1997.
Don Péter-Raj Tamás: Magyar zsidó históriák . Makkabi , 1997.
Eliat, Jisráél: Nem történt semmi. C.E.T. Belvárosi Könyvkiadó, 2003.
Ember Mária: Hajtűkanyar . Katalizátor ,1994.
Ember Mária: El a faluból . Múlt és Jövő Kiadó , 2001.
Ember Mária: 2000-ben fogunk még élni? Múlt és Jövő , 2001.
Erdélyi Jiddis költészet . 1989.
Énekek éneke . Logod Bt. , 2002.
Fast, Howard: Mózes . Vince kiadó, 2002.
Fenákel Judit: A fénykép hátoldala. Novella Kiadó. 2002.
Feuchwanger, L.: A toledói zsidó nő . Szeged Szukits , 1996.
Feuchwanger, L.: A zsidó háború . Szeged Szukits ,1997.
Finkielraut, Alain: A képzelt zsidó . Múlt és Jövő Kiadó ,2001.
Fisch Róbert: A sárga csillag fénye. é.n.
Frank Erzsébet: 365 nap. Uránusz , 1996.
Friedmann Dénes: A zsidó történelem és irodalom kis tükre . Makkabi ,2ooo.
Friedmann Dénes:Mutató az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat huszonöt évéhez
/1895-1918/ Bp., 1929.
Frigyesi Judit: Lebegő ritmus . MTA Judaisztikai Kutatócsoport , 1993.
Gipsz Elek: Zsidó viccek. Betűvarázs Kft , 2000.
Goldstein Imre: Álom az utolsó pillanatról ., Múlt és Jövő 1998.
Goldstein Imre: Novemberi tavasz . Múlt és Jövő Kiadó , 2000.
Grlic, Eva: Emlékezések . Múlt és Jövő Kiadó ,2001.
Győri György: Megmeneküléseim . CET Belvárosi Kiadó , 2001.
Halter, M.: Ábrahám emlékezete . Sík, 1995.
Heller Bernát: A héber mese. Makkabi , 1996.
Heller, J.: Isten tudja . Holló és Társa , 1996.
Hídvégi Máté: Tenyeremre rajzoltak . Liget , 1998.
Honigmann, Barbara: Zohara utazása. Ulpius, 2002.
Itt nincsenek pillangók Mai zsidó próza . PolgART Kiadó ,2000.
Jáosz-Keszt: Tájkép füstben . Múlt és Jövő , 1998.
Jehosua, B.: Apáról fiúra Ulpius , 2002.
Junger Ervin: Bartók és a zsidó diaszpóra . MTA Judaisztiaki Kutatócsoport , 1997.
Kanovics, G.: Félpénzen vett gödölye . Századvég 1994.
Kardos G. György: Ez is én vagyok . AB OVO ,1996.
Katz, D.: Német disznókutya . Múlt és Jövő, 1996.
Katz, Shemuel Alakszander: Sorsom a kivétel. C.E.T. Belvárosi Könyvkiadó, 2002.
Kaufmann Dávid: A zsidók utolsó kiűzése . Múlt és Jövő Kiadó , 2002.
Kádár András, Ariel: Énekek éneke . CET Belvárosi Kiadó, 2001.
Kecskeméti Ármin: A zsidó irodalom története . Bethlen Gábor Könyvkiadó , 1994.
Kenan, A.: Az út Ein-Harodba . Bábel ,1997.
Kertész Ákos: Zakariás . Mayer Nyomda és Könyvkiadó , 1996.
Kertész Imre: A gondolatnyi csend, amig a kivégző osztag újratölt.
Magvető ,1998.
Kertész Imre: Kaddis a meg nem született gyermekért . Magvető, 1990.
Kertész Imre: Valaki más. Magvető , 1997.
Kertész Imre:Sorstalanság . Magvető, 2002.
Kertész Imte: Az angol lobogó . Magvető , 2002.
Kertész Imre: Sorstalanság.Filmforgatókönyv Magvető 2003.
Kertész Imre összes műve Digitális Irodalmi Akadémia,CD-ROM ,2002.
Kertész Péter: Nehéz zsidónak lenni. Ulpius, 2003.
Kishon, E.: Hajvédők . . M. Könyvklub ,1997.
Kishon, E.: A tegeribeteg bálna . M. Könyvklub , 1996.
Kiss József: Az ár ellen . GLM Unió ,1997.
Kis József: Tüzek . Múlt és Jövő Kiadó ,2001.
Kohen, Mose: A szerelem gyötrelmei . Múlt és Jövő Kiadó, 2001
Komlós Aladár: Magyar-zsidó szellemtörténet a reformkortól a Holocaustig .
Múlt és Jövő ,. 1997.
Kramer Mária: Az álmok élnek . CET Belvárosi Kiadó, 2001.
Lichtmann Tamás: Az igazságkereső Pap Károly . Múlt és jövő Kiadó ,2001.
Lugosi Lugo László: Zsidó Budapest. Vince kiadó 2002.
Lugosi Viktória: Ajvé. Novan kiadó, 2001.
Márton László: Árnyas főutca . Jelenkor Kiadó ,1999.
Mese a szamáremberről . Múlt és Jövő ,2000.
Mezei András: Eredet . Múlt és Jövő , 1996.
Mezei András: Honfoglaló . Múlt és Jövő , 1998.
Mezei András: Kék égbolt alatt . Múlt és Jövő , 2000.
Mezei András: Joske, a csodatevő – a gettó varászlója. C.E.T.Belvárosi Könyvkiadó,2002.
Nagy Imre: Zsidó közmondások . Cserépfalvi, é.n.
Neiger-Fleischmann, Miriam: Számüzetések . Ister Kiadó , 2002.
Nezer, E.: Gyönyörű sóvárgások . Cserépfalvi , 1991.
Obersky, J.: Jónás a cethal gyomrában . MAZSIHISZ -Makkabi , 1994.
Oz, A .: Fekete doboz . AB OVO ,1994.
Papp Károly sorozat kiadása folyamatos . Múlt és Jövő Kiadó
Polgár Lea: Álmatlanság . Múlt és Jövő Kiadó , 2001.
Potok, Ch.: Vándorlások . Kulturtrade , 1994.
Potok, Ch.: A nevem Asher Lew . Ulpius ,2000.
Potok,Ch.: Asher Lévi öröksége Ulpius , 2001.
Potok, Ch.: Az ígéret Ulpius ,2001.
Potok,Ch.:Davita hárfája Ulpius 2002.
Potok, Ch.: Fények könyve Ulpius 2002.
Potok, Ch.: A kiválasztott . Ulpius ,2000.
Poptk, Ch.: Óvilági emberek. Ulpius, 2002.
Reményi Gyenes István: Ismerjük őket? Zsidó származású nevezetes magyarok
arcképcsarnoka . Ex Libris , 2000.
Pressburger, Giorgio, Nicola: Nyolcadik kerületi történetek . Múlt és Jövő kiadó, 2002.
Róbert László:Zsidónak születni . T-Twins Kiadó , 1994.
Salamon király Énekek éneke . Gyomai Kner Nyomda ,1994.
Salamon Pál: A menyegző . Széphalom Könyvműhely , 2002.
Salamon Pál: A Sorel ház – Sorsolvasó Ulpius 2002.
Salmen, Walter: A klezmer zene és eredete . Atheneum ,2000.
Sándor Tibor: Őrségváltás után Zsidókérdés és filmpolitika 1938-44.
Magyar Filmintézet ,1997.
Sásdi Sándor: Az utolsó szó jogán . Széphalom , 1993.
Scheiber Sándor: Magyar zsidó hírlapok és folyóiratok bibliográfiája. MTA Judaisztika
Kutatócsoport ,1993.
Scheiber Sándor: Folklór és tárgytörténet. Makkabi , 1996.
Scheiber Sándor: Könyve . Múlt és Jövő ,1996.
Scheiber Sándor: A feliratoktól a felvilágosódásig . Múlt és Jövő ,1997.
Schön Dezső:Istenkeresők a Kárpátok alatt. Múlt és Jövő , 1997 .
Schwarz-Bart: Igazak Ivadéka . Dunakönyv Kiadó , 1994.
Seligmann,Rafael: A jiddische máme . Ulpius-ház Könyvkiadó , 2002.
Sharon, Shlomo: A háború gyermekei . CET Belvárosi Kiadó, 2001.
Sigmund, A.M.: A nácik asszonyai . Európa , 2000.
Singer, I.B.: Mesüge. Park , 1996.
Singer, I.B.: Gólem . Literatúra , 1997.
Simon Tamás: Mordeháj. MIZSIHISZ ,1991.
Sólem Aléhem: Vándorcsillagok. Múlt és Jövő , 1996.
Stemberger, Günter: A zsidó irodalom története . Osiris , 2002.
Steven, Andrew: Emberek. C.E.T.Belvárosi Könyvkiadó, 2002.
Szabó Illés: Mária gyűrűje. Ulpius, 2002.
Szabolcsi Bence: Zsidó kultúra és zenetörténet . Osiris-MTA Jud Kut Csop. ,1999.
Szabolcsi Lajos: Bar Kochba, a csillagok fia . GLM UNIÓ , 1998.
Szabolcsi Lajos: Magyar hászid történetek. Makkabi , 1996.
Szántó T. Gábor: Mószer . Magvető , 1997.
Székhelyi József: Diszgráfia . Múlt és Jövő , 2001.
Temesi Ferenc: A zsidó isten Debrecenben . Szeged ,1997.
Timár György: Az iszonyat árnyéka. Múlt és Jövő, 2000.
Török Petra: A határ és a határolt. Orsz. Rabbiképző Int . , 1997.
Ungár Ricsárd: Dob utcai mesék. Makkabi, 2000.
Uris, L.: Exodus . Aquila , 1996.
Uris, L.: A zarándok . Aquila ,1997.
Vincze István: Szerelmeim. C.E.T. Belvárosi Könyvkiadó, 2001.
Vincenz, Stanislaw: Találkozás haszidokkal . Múlt és Jövő Kiadó , 2001.
Walther-Metzger: Marc Chagall . Benedikt-Kultturtrade , 1993.
Wiesel, E.: Egy meggyilkolt zsidó költő testamentuma . Esély , 1995.
Wouk, H.: Dicsőség . Új Esély , 1995.
Zsoldos Jenő: A felvilágosodás német-zsidó irói a magyar irodalomban.
Bp.,1934.
 

Természetesen ez nem a teljesség igényével készült bibliográfia. Elsősorban az 1990 után megjelent munkákat próbálja regisztrálni, de megtalálhatóak ritkán feltüntetett munkák is. A bibliográfia folyamatosan
bővül és alakul.
 

Budapest,2oo2. Augusztus                                                Dr Simon Mária
                                                                                                  tanár