Eszmetörténet


  A Holocaust és az emberi természet . Bp., 1997.
Anti- antiszemita füzetek . MTA Judaisztikai Kutatócsoport , 1995.
Antiszemita közbeszéd Magyarországon 2000-ben . B’nai B’rith Első Budapesti Közösség , 2001.
Avineri, S.: A modern cionizmus kialakulása . Századvég , 1994.
A zsidókérdés Magyarországon Huszadik század könyvtára . Bp.,1917.
A zsidókérdésről. Németh László Szakkollégium Szombathely , 1989.
A zsidóság útja . Esszék /1848-1948/ Múlt és Jövő Kiadó ,2ooo.
Ágoston Péter: A zsidók útja . Nagyvárad , 1916.
Ámos jelenései . Múlt és Jövő Kiadó- Budapesti Francia Intézet , 2002.
Bauman, Zygmund: A modernitás és a Holokauszt . Múlt és Jövő Kiadó ,2001.
Befogadók Irások az antiszemitizmus ellen 1882-1993
Aura Kiadó , 1993.
Benedek István Gábor: Öt lövés a történelem . Göncöl Kiadó ,2001
Blau Lajos: Zsidók és a világkultúra . Múlt és Jövő Kiadó , 1999.
Braun Róbert: Holocaust,elbeszélés, történelem. Osiris, 1995.
Bunting, Eve: A Rettentő Valami . Hannah Arendt Egyesület ,2001.
Csaplár Vilmos: Zsidó vagyok Magyarországon . Pannon , 199o.
Elmélet és empiria Tanulmányok az antiszemitizmuról.
ELTE Szociológiai Intézet-ELTE-UNESCO Kisebbségszociológiai Tanszék,
2001.
Ember Mária: 2000-ben fogunk még élni? Múlt és Jövő Kiadó , 2001.
Erdeí Grünwald Mihály-Kardos Sándor: Szentföldi szent helyek. Türelem Háza Könyvkiadó , 1999.
Erdélyi Lajos: Az élők háza Héttorony . 1995.
Fejtő Ferenc: A zsidó és az Úristen . Logos Kiadó , 1997.
Fejtő Ferenc: Magyarság , zsidóság. História-MTA Tört.Tud. Int. , 2000.
Feuerstein Emil: Egy marék világ . Tel-Aviv , 1986-87.
Finkielkrant,Alain: A képzelt zsidó . Múlt és Jövő Kiadó, 2001.
Flusser, D.: A judaizmus és a kereszténység eredete . Múlt és Jövő Kiadó , 1999.
Friedlander , Saul: A náci antiszemitizmus . . Uránusz , 1996.
Fulbrook,Mary: A német nemzeti identitás a Holocaust után. Helikon, 2001.
Gábor György: A bárka utasai . Orpheus, 1996.
Gábor György: /szerk./ A Bizonyság két táblája. Tudomány Magyar Rádió, 1995.
Gábor György: Szentély és vadak . Új Mandátum ,2000.
Goldziher Ignác:A zsidóság lényege és fejlődése . Múlt és Jövő , 2ooo.
Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon . Osiris , 2001.

Heller Ágnes: A zsidó Jézus feltámadása. Múlt és Jövő , 2ooo.
Hermann Imre: Az antiszemitizmus lélektana . Cserépfalvi , 199o.
Hermann Imre: A zsidókérdésről . Szenci Molnár Társ. ,2000.
Herzl Tivadar: Ősújország . Bethlen Gábor Sopron , 1993.
Hét évtized magyar zsidóság életében . MTA Filozófiai Intézet ,199o.
Yerusshalmi, H. Y.: Záchor . Osiris , 2000.
Karády Viktor: Önazonosítás sorsválasztás . Új Mandátum Kiadó, 2001.
Katz, Jakov: Az előítélettől a tömeggyilkosságig . Múlt és Jövő Kiadó, 2001.
Kende Péter: Az én Magyarországom . Osiris , 1997.
Kirekesztők antiszemita irások . 1881-1992 Aura Kiadó, 1992.
Komlós Aladár: Magyar zsidó szellemtörténet a reformkortól a holocaustig .
Múlt és Jövő Kiadó , 1999.
Komoróczy Géza: Bezárkózás a nemzeti hagyományba . Akadémia, 1992.
Komoróczy Géza: Kiáltó szó a pusztában . Osiris Kiadó, 1998.
Konrád György: A láthatatlan hang . Palatinus, 1997.
Kovács András: A különbség köztünk van. Cserépfalvi, 1997,
Kovács M. Mária: Liberalizmus, radikalizmus, antiszemitizmus. Helikon Kiadó, 2001.
Kőbányai János: Halott arcán növekvő szakál . Múlt és Jövő Kiadó, 2002.
Kőbányai János: Jeruzsálemi évtized . Múlt és Jövő Kiadó ,2001.
Körmendi Balázs:Zsidó gyanakvás. Interart Stúdió , 199o.
Konrád György: A láthatatlan hang . Palatinus, 1997.
Mikes Katalin: A cionista eszme jelene Bp., ONEG Sabat ,1994
Nagy Antal Mihály: Örök szövetség ., Kálvin Kiadó, 1995.
Novák Attila: Átmenetben . Múlt és Jövő , 2000.
Otthonkeresők és otthonteremtők . Universitas-Judaica Archiva , 2001.
Pelle János: A gyülőlet vetése. Múlt és Jövő Kiadó, 2001.
Sartre, Jean-Paul: Elmélkedések a zsidó kérdésről . Göncöl ,2002.
Sirat, C.: A zsidó filozófia a középkorban . Logos , 1999.
Starr-Glass, D.: A judaizmus . Kossuth , 2000.
Svidercoshi,G.F.: Levelek egy zsidó barátomhoz. Aura , 1993.
Tábor Béla: A zsidóság két útja . Pesti Szalon Könyvkiadó , 199o.
Tatár György: Pompeji és a Titánia. Atlantisz, 1993.
Tordai Zádor: A múlt árnyékában. Múlt és Jövő , 2000.
Ungvári Tamás: Ahasvérus és Shylock . Akadémiai Kiadó ,1999.
Vajda, G.: Kutatások a filozófiáról és a kabbaláról a középkori zsidó gondolkodásban.
Logos ,2000.
Vajda, George: Bevezetés a középkori zsidó gondolkodásba . Logos Kiadó, 2002.
Vajda Júlia- Kovács Éva: Mutatkozások . Múlt és Jövő Kiadó , 2002.
Vermes Géza: A zsidó Jézus . Osiris , 1995.
Vermes Géza: Jézus és a judaizmus világa . Osiris , 1997.
Vermes Géza: A qumráni közösség és a holttengeri tekercsek . Osiris ,1998.
Vermes Géza: Gondviselésszerű véletlenek . Osiris , 2000.
Zandman, F.: Sohase hidd, hogy ez az utolsó utad . Múlt és Jövő , 2000.
Zálmán, S.: Zsidó kabbala és misztika . Filum , 2000.
Zsidó reformkor . Múlt és Jövő , 2000.
Zsidó szellem ma . Múlt és Jövő Kiadó , 2ooo.
Zsidóság, identitás, történelem . T-Twins Kiadó , 1992.

Természetesen ez nem a teljesség igényével készült bibliográfia. Elsősorban az 1990 után megjelent munkákat próbálja regisztrálni, de megtalálhatóak ritkán feltüntetett munkák is. A bibliográfia folyamatosan
bővül és alakul.

Budapest,2oo2. Augusztus                                                Dr Simon Mária
                                                                                                  tanár