Bibliográfiák, dokumentumok, szótárak
 

Dalmat,Dan: Bibliographia Hungarica-Judaica 1945-199o . Periszkóp ,1991.
Haraszti György: Magyar zsidó levéltári repertórium Hungarica Judaica.
1993.
Radácsy László:Magyar – héber nagyszótár. Akadémia-Makkabi , 2003.

Természetesen ez nem a teljesség igényével készült bibliográfia. Elsősorban az 199o után
 megjelent munkákat próbálja regisztrálni, de megtalálhatóak ritkán feltüntetett munkák is.
A bibliográfia folyamatosan bővül és alakul.
 
 

Budapest,2oo2. Augusztus                                                Dr Simon Mária
                                                                                                  tanár